Jak lépe prožít dobu postní? Nabízí se pár impulsů pro každou generaci (doplněno)

Jak lépe prožít dobu postní? Nabízí se pár impulsů pro každou generaci (doplněno)

... "Postní doba má pro nás být dobou intenzivního učení a procvičování Kristova myšlení a jeho kultury. Nebojme se lišit se od světa a od jeho kultury spějící k zániku, jako to udělal Noe se svou rodinou, když se zachránili uposlechnutím Božího příkazu vstoupit do archy, kterou si měli postavit." ...
Z pastýřského lisu arcibiskupa Jana k době postní 2015

Malý průvodce postní dobou - krátké myšlenky k vytisknutí, ale i jako aplikace do vašeho mobilu zde

Televize Noe vysílá pořad Postní duchvoní obnova P. V. Kodeta. Doba vysílání viz úvodní foto.
Program bude i reprízován. Stačí si najít pro sebe vhodný čas.

Centrum pro katechezi v Olomouci pro nás připravilo podněty pro dospělé , děti , k modlitbě křížové cesty a pobožnostem u Božího hrobu .

Víra.cz nabízí několik aktivit pro děti

Mládež je zvána ve dvou termínech do Rajnochovic na postní duchovní obnovu na Přístav a Archu

Ještě stále jsou volná místa na postní obnově pořádané Maticí svatoantonínskou na Velehradě

Již desítky let patří sobota před Květnou nedělí setkání mladých se svými biskupy v jednotlivých diecézích. Setkání naší arcidiecéze se tentokát uskuteční 28. 3. 2015 v Prostějově POZOR! Letos bude i páteční předprogram!

Mladí muží ve věku 17 až 35 let jsou zvání do kněžského semináře na postní duchovní obnovu VIR