Sestra Františka nás zve na návštěvu

Sestra Františka nás zve na návštěvu

V posledních letech jsme si zvykli, že jednotlivé roky jsou pro nás něčím specifické. Jsou konkrétně zaměřené na určitý cíl. Některá zaměření jsou vyhlášená papežem pro celou církev (Rok sv. Pavla, Rok kněží, Rok víry, …), nebo jsou určena místními biskupy či Českou biskupskou konferencí (Rok křtu, Rok biřmování, Rok eucharistie, Rok rodiny, …)

V letošním roce máme na přání papeže Františka prožívat Rok zasvěceného života.
V naší vlasti navíc probíhá příprava na Národní eucharistický kongres. Jedna akce může podpořit druhou a vzájemně se doplňovat.

Jednotlivě zaměřené roky nás mají vést k zamyšlení, zastavení. Uvědomit si, jaký je můj postoj k danému podnětu. Mohli jsme se více zamyslet nad svátostmi, prohloubit rodinný život, …

A jak prožít Rok zasvěceného života?
Můžeme se zajímat o život našich předků, kteří žili zasvěceným životem. Navštívit jejich hrob. Nahlédnout pod pokličku a zjistit, jak jednotlivá řeholní společenství v dnešní době žijí a působí . Přečíst si knihu na dané téma či životopis světce. Možností je celá řada.
V neposlední řadě se můžeme vydat na některou z akcí do Kroměříže. Právě zde žije už více jak deset let naše bývalá farnice sestra Františka Jana Lopatová. Mrkněte a třeba si vyberete z nabídky sester sv. Vincence de Paul .