Mše svatá u příležistosti 29. výročí úmrtí P. Šuránka

Již popáté se v listopadu, u příležitosti výročí úmrtí P. A. Šuránka, sejdou kněží a věřící z blízka i dáli v Ostrožské Lhotě, aby se společně modlili za posvěcení kněží a nová kněžská povolání.
P. Šuránek, spirituál kněžského semináře v Olomouci, zasvětil svůj život formaci kněží. Zemřel v pověsti svatosti a v současné době se jedná o jeho blahořečení.

Letos bude výroční mše sv. slavená v úterý 8. listopadu 2011 v 16:00 hod.

Program:
- Korunka k Božímu milosrdenství
- Mše svatá
- Adorace za kněžská povolání
- Průvod k hrobu služebníka Božího P. A. Šuránka