Křížová cesta na Antonínku

Ohlédnutí za křížovou cestou na Antonínku naleznete

zde

I když nebylo právě nejlepší počasí, cestu na Antonínek si našla řada lidí. Opět se osvědčilo známé rčení, že pod svícnem je největší tma - z nejbližších farností dorazilo na kopec jen pár „statečných“. Větrné počasí nám však nezabránilo v tom, abychom všichni společně rozjímali u jednotlivých zastavení křížové cesty. Možná i díky té nepřízni byla naše oběť silnější.