Pořad bohoslužeb v květnu 2015

1.5.2015 pátek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
2.5.2015 sobota Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a dar zdraví
3.5.2015 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
4.5.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.5.2015 úterý     mše sv. nebude
6.5.2015 středa Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela, vnuka a zetě
7.5.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé Anežku a Františka Žajdlíkovy, syna, snachu, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
8.5.2015 pátek Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18.00 h Za Františka Vaňka, dvoje zemřelé rodiče, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
9.5.2015 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Bachana, dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie
10.5.2015 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
11.5.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.5.2015 úterý Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka   mše sv. nebude
13.5.2015 středa Připomínka Panny Marie Fatimské 18.00 h Za podporu a pomoc Ducha svatého pro vnuka Marka při studiu a živou i zemřelou rodinu Mikulíkovu a Vašatovu
14.5.2015 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelého Františka Pavelku, bratra, rodiče z obou stran a živou i zemřelou rodinu
15.5.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
16.5.2015 sobota Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Hyráka, manželku, dva syny a živou i zemřelou rodinu
17.5.2015 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky a prvokomunikanty
18.5.2015 pondělíPřipomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.5.2015 úterý     mše sv. nebude
20.5.2015 středa Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze 18.00 h Za zemřelého bratra Antonína, manželku, rodiče a živou i zemřelou rodinu
21.5.2015 čtvrtek Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
22.5.2015 pátekPřipomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
23.5.2015 sobota   10.00 h Za zemřelou Ludmilu Bartošovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
24.5.2015 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 hZa farníky
25.5.2015 pondělí Připomínka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.5.2015 úterý Památka sv. Filipa Neriho, kněze   mše sv. nebude
27.5.2015 středa Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 18.00 h Za zemřelého Stanislava Miklíčka, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
28.5.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Janu Skřenkovu, Františka a Boženu Zlámalovy a dar zdraví
29.5.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Míška, manželku a živou i zemřelou rodinu
30.5.2015 sobota Památka sv. Zdislavy 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
31.5.2015 neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 hZa farníky