Pořad bohoslužeb v červnu 2015

1.6.2015 pondělíPamátka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
2.6.2015 úterý Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků   mše sv. nebude
3.6.2015 středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.6.2015 čtvrtek 18.00 h Za zemřelého Antonína a Hedviku Lopatovy, vnuka, dva zetě a dar zdraví
5.6.2015 pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Hubíka, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
6.6.2015 sobota Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice a připomínka sv. Norberta, biskupa VELEHRAD - mše sv. nebude
7.6.2015 neděleSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ9.00 hZa farníky
8.6.2015 pondělí   16.00 h Pohřeb zemřelého Lubomíra Krátkého
9.6.2015 úterý Připomínka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve   mše sv. nebude
10.6.2015 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.6.2015 čtvrtek Památka sv. Barnabáše, apoštola 18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a celou živou i zemřelou rodinu
12.6.2015 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18.00 h Za Antoníny a Antonie z naší farnosti a spolužáka kněze Miroslava Bachana
13.6.2015 sobota Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve POUŤ – mše sv. nebude
14.6.2015 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ – mše sv. nebude
15.6.2015 pondělí Připomínka sv. Víta, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.6.2015 úterý     mše sv. nebude
17.6.2015 středa   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu, duše v očistci, rodinu Vašatovu a Mikulíkovu a vnuky
18.6.2015 čtvrtek   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Mikulíkovu, Ivanovu a Boží ochranu pro vnuky
19.6.2015 pátek Připomínka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a připomínka sv. Romualda, opata 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Mikulíkovu, duše v očistci a dar zdraví
20.6.2015 sobota   18.00 h Za zemřelého Vlastimila a Ludmilu Křápkovy, rodinu z obou stran a dar zdraví
21.6.2015 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
22.6.2015 pondělí Připomínka sv. Paulína Nolánského, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.6.2015 úterý     mše sv. nebude
24.6.2015 středa Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a ochranu Panny Marie
25.6.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Maluše, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
26.6.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, prarodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
27.6.2015 sobota Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Štajnocha, zemřelého otce a zemřelé rodiče Štajnochovy a Vlkovy
28.6.2015 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
29.6.2015 pondělí Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.6.2015 úterý Svátek Výročí posvěcení katedrály   mše sv. nebude