Pastýřský list arcibiskupa Jana

Drazí bratři a sestry,

rád bych vás pozval ke třem věcem. Především k vděčné vzpomínce na ukončení druhé světové války, k poděkování za 70 let míru, který je pro nás velkým darem Božím. S úctou a vděčností děkujme za všechny, kteří pro ukončení války nasazovali životy. Modleme se za padlé vojáky i za všechny, kteří byli popraveni či zahynuli ve vězeních a koncentračních táborech. Jen z naší diecéze to bylo 34 kněží české i německé národnosti.

Nechejte, prosím, na památku 70. výročí konce druhé světové války zvonit všechny zvony po dobu 7 minut v předvečer státního svátku ve čtvrtek 7. května 2015 v 19.30 hodin. Při zvonění se všichni spojme v tiché modlitbě za oběti války.

O státním svátku 8. května vložte do mše svaté přímluvu: „Přijmi, Bože, naše poděkování, že žijeme v naší zemi už 70 let v míru, a prosíme tě, uveď do svého království všechny, kdo zahynuli v hrůzách druhé světové války.“ Po mši svaté zazpívejte českou státní hymnu. Podle místních podmínek vykonejte krátkou modlitbu u pomníku padlých ve druhé světové válce.

Přijměte, prosím, také moje pozvání na Diecézní eucharistický kongres v Olomouci, o němž už víte. Na pátek 15. května zvu všechny děti, které chodí do náboženství, na pátek večer zvu mládež a na sobotu 16. května vás všechny.

V neděli 17. května oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce dvacáté výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla a svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. Na mši svatou přijede někdejší papežův sekretář a současný arcibiskup Krakova kardinál Stanisław Dziwisz.

Těším se na setkání s vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, prosím o modlitbu.

Všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan