Program Noci kostelů - 29. 5. 2015

Program Noci kostelů - 29. 5. 2015

Program Noci kostelů farnosti Ostrožská Lhota

18:00 Mše svatá a májová pobožnost

19:00 VOLÁNÍ
Seznámení s programem a průběhem večera
Během večera je připravena pro děti zážitková hra – Ze života Dona Boska

Nechme zvony znít
Děti nám dramaticky přiblíží „hlas“ zvonů

Varhany – jak se na ně hraje a jak to všechno funguje
Povíme si o historii nástroje i o zajímavostech varhan v našem kostele, kdo na ně hrál ...

Mladší schola

Varhany – královský nástroj se představuje
Po dnešním dnu budeme vědět kolik mají naše varhany rejstříků, jaký mají rozsah, ale i jak se ladí

Mladší schola

Zvon – prostředník mezi nebem a zemí
Dozvíme se, jaké jména mají naše zvony, kam odlétají na „dovolenou“. Neminou nás ani zajímavé historky při zvonění.

Kvíz – výzva
(u občerstvení)

Přestávka

21:00 POVOLÁNÍ

V následujícím bloku si připomeneme Rok zasvěceného života
Co nás čeká?
Duchovních povolání z naší farnosti
Připomeneme si 113. narozeniny P. A. Šuránka
Kvíz – hodnocení
Řeholníci k nám promlouvají – krátká videa

Malé nokturno pana kostelníka a jeho hostů

Starší schola

22:00 SETKÁNÍ při modlitbě

Vystavované předměty:

Výstavka pall a korporálů

„Knihovnička“ P.Šuránka
Výstavka knih týkajících se P. Šuránka

Aktivity během večera:

• Ze života Dona Boska
Zážitková hra pro děti v okolí kostela a v Pastoračním domě

• Duchovní povolání v naší farnosti
Nástěnka s řeholníky a kněžími z farnosti

• Přepisování Evangelia
Během celého večera bude možnost zapojit se do ručního přepisování Bible. Pojednává o Naději, Jistotě a především o Lásce.

• Tajemné zákoutí věže kostela
Prohlídka kostelní věže, zvonů a hodin.

• Pošta do nebe – odevzdejme Bohu své prosby
Celý večer můžete psát své prosby. Svěříme je Pánu při závěrečné modlitbě.

• P. Šuránek k nám promlouvá
Krátké myšlenky z děl P. Šuránka

• Boží slovo na cestu pro Vás a Vaše blízké
Citát z Písma svatého, který Vás povzbudí do dalších dnů