Letošní děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání se koná 6. června

Letošní děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání se koná 6. června

V letošním roce přijde řada na děkanát Uherské Hradiště již v sobotu 6. června 2015. Na Velehradě se opět budume moci s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem společně modlit za naše rodiny a nová kněžská a řeholní povolání.

Letošní program pozměněný:
15:00 příležitost ke svátosti smíření
15:30 modlitba růžence
16:00 slavnostní mše svatá s otcem arcibiskupem Janem a průvod Božího Těla

Udělejme si čas a na společnou modlitbu.
Pokud máte volná místa v autě, nabídněte je těm, kteří se na Velehrad nemají jak dopravit.
Zúčastněte se alespoň části připraveného programu. Rodiny s malými dětmi mohou pouť spojit i návštěvou skanzenu, podzemí, …