Dušičková pouť a křížová cesta na kopci svatého Antonína

Dušičková pouť a křížová cesta na kopci svatého Antonína

V sobotu

29. října 2011

se koná na kopci svatého Antonína

Dušičková pouť a křížová cesta.Mše svatá začne v 16:00 hod. - celebruje P. Michal Špaček, farář ze Ždánic

Po mši sv. bude následovat křížová cesta.

Farníci z Ostrožské Lhoty, kteří by rádi šli na pouť pěšky, mají sraz už v 15:00 hod. u kostela!

Vezměte si s sebou svíce.

Pokdud si někdo na pouť netoroufá jít pěšky a nemá se jak na kopec dopravit, nech se přihlásí co nejdříve v sákristii kostela.