Oznamy pro farnost 24. 5. 2015

Viz příloha

Přílohy

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO