Nezapomeň v pátek 29. 5. přijít na Noc kostelů!!

Nezapomeň v pátek 29. 5. přijít na Noc kostelů!!

Již šestým rokem se otevřou dveře našeho kostela v trochu netradiční dobu a netypickou nabídkou programu.

Budete mít možnost se dozvědět zajímavosti o zvonech a varhanách.
Zaposlouchat se od krásné hudby.
Zdatní vystoupí až do nejvyššího podlaží věže.
Děti se mohou vydovádět, ale také něco dobrého přiučit.
Budete si moci v klidu prohlédnout kostel a třeba si všimnete i toho, co léta přehlížíte!
Všichni společně si pochutnáme na kávě či čaji a něčem dobrém na zub.
Prožijeme zkrátka páteční večer jako jedna velká farní rodina!

Pokud chcete přispět sladkou či slanou dobrotou do společného „bufetu“, tak ji přineste s sebou do kostela a tam ji předáte.

Fotogalerie

1. díl2. díl3. díl4. díl