Pozvání na Domácí a Hlavní pouť a slavnostní odpoledne

Pozvání na Domácí a Hlavní pouť a slavnostní odpoledne

Sobota 13. června 2015

Domácí pouť ke cti svatého Antonína
17:00 mši svatou slouží P. Josef Červenka, farář v Lidečku

Neděle 14. června 2015

Hlavní pouť
8:00 mši svatou slouží P. Alfred Volný, ředitel Teologického konviktu Olomouc
9:00 mši svatou slouží P. Miroslav Reif, farář v Ostrožské Lhotě
10:30 Hlavní mši svatou slouží P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu Olomouc (po mši svaté bude požehnáno nové parkoviště)

14:00 Adorace a svátostné požehnání (kaple)

Slavnostní odpoledne (venkovní prostor)

I. ročník Chceme ti zazpívat aneb Rodina si zpívá
Hudební vystoupení talentovaných rodin nejen z našeho regionu.
Odpolednem nás provede Magdalena Múčková.