Večer chval v naší farnosti. Přijďme společně Boha chválit, děkovat a spočinout v Jeho náruči

Večer chval v naší farnosti. Přijďme společně Boha chválit, děkovat a spočinout v Jeho náruči

V sobotu 27. června 2015 jsme všichni zváni do našeho kostela na Večer chval, který začne v 19:00.

Akci pořádají františkáni, kteří budou putovat z Velehradu na Svatý Antonínek. Nocují v naší farnosti a při té příležitosti zvou všechny ke společné modlitbě a písni.

Večer chval je modlitební setkání se zpěvem písní chval.

Přijďme spočinout do Boží náruče a naslouchat Jeho hlasu.