Antonínovo léto

Antonínovo léto

Pod záštitou Matice svatoantonínské
jsou zváni všichni malí, mladí, starší i nejstarší
(především) z Ostrožské Lhoty a Blatnice
na Svatý Antonínek.

Antonínovo léto

12. – 16. července 2015

Pravidelně:
• 7:30 ranní modlitba
• 12:00 Anděl Páně
• 19:30 večerní modlitba

Připojte se ke společné modlitbě, stavte se na kávu či čaj, můžete si něco zahrát, přijďte na kus řeči … nebo na konkrétní akce v týdnu.

Na kopec svatého Antonína můžete přicházet během celého dne. Jsou však pro všechyny připraveny konkrétní akce, ze kterých si můžete vybrat.

Neděle 12. 7.

11:30 Nedělní oběd formou pikniku aneb Zkusme prožít neděli trochu netradičně! - jídlo z vlastních zásob, (kávu a moučník zajistíme)
13:00 - následují činnosti pro různé věkové skupiny - těšit se můžete na lanové, sportovní a společenské aktivity
15:00 Mše svatá
17:00 Širák – pro mladé od 7. třídy a starší - hry, zpěv, táborák … a přenocování pod širákem
- v případě nepříznivého počasí se bude spát pod střechou
- spacák, karimatku atd. s sebou!! (návrat domů v pondělí dopoledne)

Pondělí 13. 7.

10:00 Mámo, pojď si hrát – pro maminky (babičky) s dětmi do 6 let
- společně si pohrajeme, zazpíváme a něco i vyrobíme …
- k obědu bude prává nefalšované kotlíková polévka a špekáček
17:00 Letadla nad Antonínkem
- ukázka RC modelů z dílny pana Mirka Páče, zkušeného modeláře
V případě nevhodného počasí se létat nebude, bude však náhradní program.

Úterý 14: 7.

10:00 Ejchuchu, hlavně že jsme na vzduchu – pro holky a kluky od 1. – 6. třídy
- děti tam i zpět doprovodíme (Lhota v 9:00 sraz u kostela, Blatnice v 9:00 sraz u Búd)
- kolektivní hry, tvoření a jiné volnočasové aktivity
- společně si připravíme i oběd
15:30 - končí kolektivní program pro děti, můžete si je přijít vyzvednout a připojit se i s nimi k následujícímu programu (pokud nepřijedete, doprovodíme je zpět)
16:30 Setkáni pamětníků, kteří v dětství přicházeli na kopec za P. Šuránkem
18:00 Mše svatá

Středa 15. 7.

10:00 Náš Antonínek – náš hrad!
- společnými silami uděláme Antonínek ještě o něco krásnější
- pro všechny věkové kategorie (k snědku se určitě něco najde)
16:00 Výroba a zdobení svíček
- vytvoříme svíčky z včelího vosku i vlastní odlitky
- svíce bude možné zdobit voskovými pláty, tekutým voskem, …
- materiál zajištěn, svíce na zdobení vlastní
19:30 Adorace

Čtvrtek 16. 7.

10:00 Volný program
Nebojte se na kopec během dne kdokoli a kdykoli přijít
19:30 Večerní modlitba

Bližší informace: 731 402 196 Maticesvatoantoninska@seznam.cz

Zapůjčíme: stolní hry současné i „starou“ klasiku, pin pong, badminton, …