Pořad bohoslužeb v červenci 2015

1.7.2015 středa   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, za živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu a dary Ducha sv.
2.7.2015 čtvrtek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Mikulíkovu a Ivanovu a Boží ochranu pro vnuky
3.7.2015 pátek Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za zemřelou ctihodnou sestru Marii Františku Maluškovu a ctihodnou sestru Kláru Dufkovu, jejich rodiče a živou i zemřelou rodinu Malušovu
4.7.2015 sobota Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, vnuka a zemřelou rodinu
5.7.2015 neděleSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy9.00 hZa farníky
6.7.2015 pondělí Připomínka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.7.2015 úterý     mše sv. nebude
8.7.2015 středa   18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
9.7.2015 čtvrtek Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče a dar zdraví
10.7.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého Miroslava Gotwalda, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
11.7.2015 sobota Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dar zdraví, ochranu Panny Marie a zemřelého manžela
12.7.2015 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
13.7.2015 pondělí Připomínka sv. Jindřicha 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.7.2015 úterý Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze   mše sv. nebude
15.7.2015 středa Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování za 25 roků manželství
16.7.2015 čtvrtek Připomínka Panny Marie Karmelské 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
17.7.2015 pátek Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 70 let života
18.7.2015 sobota   18.00 h Za zemřelého Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, rodinu Jagošovu a dar zdraví
19.7.2015 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
20.7.2015 pondělí Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.7.2015 úterý Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
22.7.2015 středa Památka sv. Marie Magdalény 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Mikulíkovu, duše v očistci a Marcela Marciňáka
23.7.2015 čtvrtek Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
24.7.2015 pátek Připomínka sv. Šarbela Makhlufa, kněze 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Vítkovu, manžela, syna a živou i zemřelou rodinu
25.7.2015 sobota Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Za Jakuby a Anny z naší farnosti živé i zemřelé
26.7.2015 neděleSlavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona našeho kostela9.00 hZa padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky a ostatní farníky
27.7.2015 pondělí Připomínka sv. Gorazda a druhů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.7.2015 úterý   16.00 h   Pohřeb zemřelé Antonie Ratajské
29.7.2015 středa Památka sv. Marty 18.00 h Za zemřelého Karla Bajgarta, zemřelé rodiče Žajdlíkovy a celou živou i zemřelou rodinu
30.7.2015 čtvrtek Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii Dominikovu, manžela a živou rodinu
31.7.2015 pátek Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 h Za zemřelou rodinu Kotačkovu, Vaňkovu a Boží ochranu