Oznamy pro farnost 23. 10. 2011

Viz příloha

Přílohy

30. neděle v mezidobí
30. neděle v mezidobí