Pořad bohoslužeb v srpnu 2015

1.8.2015 sobota Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Lopatovu, manžela, zetě a Boží ochranu pro celou rodinu
2.8.2015 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
3.8.2015 pondělí   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, živou i zemřelou rodinu Páčovu a Budařovu a dar zdraví
4.8.2015 úterý Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze   mše sv. nebude
5.8.2015 středa Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.8.2015 čtvrtek Svátek Proměnění Páně 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
7.8.2015 pátek Připomínka sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje zemřelé rodiče, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
8.8.2015 sobota Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
9.8.2015 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
10.8.2015 pondělí Svátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.8.2015 úterý Památka sv. Kláry, panny   mše sv. nebude
12.8.2015 středa Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice   mše sv. nebude
13.8.2015 čtvrtek Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků   mše sv. nebude
14.8.2015 pátek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
15.8.2015 sobota Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE   mše sv. nebude
16.8.2015 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
17.8.2015 pondělí     mše sv. nebude
18.8.2015 úterý   15.30 h   Pohřeb zemřelé Anežky Gottvaldové
19.8.2015 středa Připomínka sv. Jana Eudese, kněze   mše sv. nebude
20.8.2015 čtvrtek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve   mše sv. nebude
21.8.2015 pátek Památka sv. Pia X., papeže   mše sv. nebude
22.8.2015 sobotaPamátka Panny Marie Královny   mše sv. nebude
23.8.2015 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
24.8.2015 pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.8.2015 úterý Připomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníku, připomínka sv. Ludvíka a připomínka sv. Josefa Kalasanského, kněze   mše sv. nebude
26.8.2015 středa   18.00 h Za zemřelého Františka Pavlase, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
27.8.2015 čtvrtek Památka sv. Moniky 18.00 h Za zemřelého Bohumila Blahuše a živou i zemřelou rodinu Blahušovu a Jelénkovu
28.8.2015 pátek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
29.8.2015 sobota Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu a celou živou i zemřelou rodinu
30.8.2015 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ - mše sv. nebude
31.8.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka