Oznamy pro farnost 30. 10. 2011

Viz příloha

Přílohy

31. neděle v mezidobí
31. neděle v mezidobí