Pořad bohoslužeb v září 2015

1.9.2015 úterý     mše sv. nebude
2.9.2015 středa   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Minaříkovu a Ivanovu a Boží ochranu vnuků
3.9.2015 čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o pomoc do dalších let
4.9.2015 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, zetě a dar zdraví
5.9.2015 sobota   18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu, syna, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
6.9.2015 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
7.9.2015 pondělí Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
8.9.2015 úterý Svátek Narození Panny Marie   mše sv. nebude
9.9.2015 středa Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Za zemřelé Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
10.9.2015 čtvrtek Připomínka sv. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Marii Pavlasovu, zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
11.9.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a poděkování za dar zdraví při dožití 70 let
12.9.2015 sobota Připomínka Jména Panny Marie 18.00 h Za zemřelou Františku Libosvárovu a živou i zemřelou rodinu
13.9.2015 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
14.9.2015 pondělí Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
15.9.2015 úterý Památka Panny Marie Bolestné   mše sv. nebude
16.9.2015 středa Památka sv. Ludmily, mučednice 18.00 h Za Ludmily z farnosti živé i zemřelé
17.9.2015 čtvrtek Připomínka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.9.2015 pátek   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dar zdraví, ochranu Panny Marie, dary Ducha svatého a ochranu andělů strážných
19.9.2015 sobota Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu Panny Marie
20.9.2015 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
21.9.2015 pondělíSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Malůšovu, na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví
22.9.2015 úterý     mše sv. nebude
23.9.2015 středa Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.9.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Antonína Lagovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
25.9.2015 pátek   18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a za živou i zemřelou rodinu
26.9.2015 sobota Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Maluška, živou i zemřelou rodinu Maluškovu, Turčinovu a duše v očistci
27.9.2015 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
28.9.2015 pondělí Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za zemřelého Václava Macha, manželku a dar zdraví
29.9.2015 úterý Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů   mše sv. nebude
30.9.2015 středa Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve   mše sv. nebude