Pořad bohoslužeb v říjnu 2015

1.10.2015 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude
2.10.2015 pátek Památka svatých andělů strážných   mše sv. nebude
3.10.2015 sobota     mše sv. nebude
4.10.2015 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
5.10.2015 pondělí     mše sv. nebude
6.10.2015 úterý Připomínka sv. Bruna, kněze   mše sv. nebude
7.10.2015 středa Památka Panny Marie Růžencové 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
8.10.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Kauce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
9.10.2015 pátek Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.10.2015 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Matuštíka, dvoje rodiče a dar zdraví
11.10.2015 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
12.10.2015 pondělí Připomínka sv. Radima, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.10.2015 úterý     mše sv. nebude
14.10.2015 středa Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Radochovu, manžela, dceru, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu
15.10.2015 čtvrtek Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelého Jana Hodovského, dvě manželky a Matyldu Zatloukalovou
16.10.2015 pátek Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Marie Alacoque, panny 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Zásmětu, manželku, rodiče, rodinu Šuránkovu a dar zdraví
17.10.2015 sobota Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka mše sv. nebude
18.10.2015 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
19.10.2015 pondělí Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.10.2015 úterý     mše sv. nebude
21.10.2015 středa Připomínka bl. Karla Rakouského 18.00 h Za zemřelou Marii Hyrákovu, bratra Františka, zemřelé rodiče Hyrákovy a duše v očistci
22.10.2015 čtvrtek Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže 18.00 h Za zemřelého Stanislava Pavlačku, sestru otce, ochranu Panny Marie a dar zdraví
23.10.2015 pátek Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, rodiče, bratra a celou živou i zemřelou rodinu
24.10.2015 sobota Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Za zemřelou rodinu Hoinko
25.10.2015 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA9.00 hZa farníky
26.10.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
27.10.2015 úterý     mše sv. nebude
28.10.2015 středa Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 h Za padlého vojáka Josefa Vaňka, Františka Lopatu a ostatní padlé spolubojovníky v první světové válce
29.10.2015 čtvrtek Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Jana Hendrycha, sourozence a rodiče
30.10.2015 pátek   18.00 h Za zemřelou rodinu Křápkovu, manžela, dceru a živou i zemřelou rodinu
31.10.2015 sobota Připomínka sv. Wolfganga, biskupa 14.00 h Pohřeb zemřelé Anny Kotačkové