Přispějme plody ze svých políček na výzdobu při Děkovné pouti

Přispějme plody ze svých políček na výzdobu při Děkovné pouti

V posledních letech se při Děkovné pouti na Svatém Antonínku můžeme těšit na pestrobarevnou výzdobu oltáře z výpěstků ze zahrádek, polí, vinohradů, …

Pokud by chtěl do této výzdoby přispět někdo i z naší farnosti může tak učinit v pátek 28. srpna 2015.

Co můžete darovat?
Jakoukoli zeleninu či ovoce a plody z polí a zahrad. Zeleninu např. petržel, mrkev, řepu, … přineste i s natí.

Kam svůj dar přinést?
Během pátku 28. 8. můžete vše přinést do garáže na faře. Bude otevřená. Stačí zde věci položit a pak se odvezou.

Ovoce a zelenina se nevrací. Všechny plodiny se pak věnují do salesiánského střediska pro mládež ve Fryštáku, kde působí P. František Bezděk, rodák z Blatnice.

V případě dotazu se obraťte na Alku Skřenkovu.