Oznamy pro farnost 16. 8. 2015

Viz příloha

Přílohy

20. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí