Oznamy pro farnost 30. 8. 2015

Viz příloha

Přílohy

22. neděle v mezidobí
22. neděle v mezidobí