Krátká videa ze života řeholníků a řeholnic

Krátká videa ze života řeholníků a řeholnic

Arcidiecézní centrum pro mládež v Olomouci připravuje na každý měsíc u příležitosti Roku zasvěceného života seriál, krátké dokumenty, ze života řeholníků a řeholnic:

Pouť vděčnosti řeholníci pěší poutí děkovali za dar povolání

Bratr M. Lev Identita
Patří do: Řádu cisterciáků přísné observance tzv. trapisté a v současné době působí v klášteře v Novém Dvoře

Otec Karol Chvály
Patří do: Kongregace kněží Mariánů a v současné době působí ve farnosti Brumov Bylnice

Sestra Pavla Doprovázení
Patří do kongregace: sester vincentek a působí v Kroměříží, kde je jidiný klášter Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v ČR

Ve stejném kláštře žije i naše sestra - Františka Lopatová.

Sestra Marie Pravdivost
Patří do kongregace: sester dominikánek a v současné době působí v Bojkovicích


Pozorný divák zjistí,
že si v dílu se setrou Marií "zahrály" i dvě naše farnice ...

Sestra Růžena Věrnost
Patří do: Kongregace sester karmelitánek a v současné době působí ve farnosti Štípa

Salesián o. Libor Flexibilita
Patří do komunity: Salesiánů Dona Boska a v současné době působí Brně - Žabovřeskách

Sestra Hiacinta Služba
Působí v: Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie a kavárnu naleznete v Olomouci

Otec Gorazd (Ne)všednost
Působí v: Řádu premonstrátů na Svatém Kopečku u Olomouce

Sestra Olga Povolání
Působí ve: Společnosti sester Ježíšových

Otec Mirek SJ Vzdělanost
Působí v: řádu Tovaryšstva Ježíšova - jezuité

Sestra Ráchel Chudoba
Působí v: klášteře Klarisek - kapucínek

Kapucín Radek Obdarování
Působí v: klášteře Kapucínů

Sestra Lucia Radost
Působí v: Komunitě Blahoslavenství

Dominikán Jindřich OP Svatost
Působí v: klášteře Dominikánů v Olomouci a Dominikáni v ČR

Slovenský web Zasvěcený život pracuje na velmi podobném projektu pod názvem Na 5 minut s nami.
Sérií krátkých videí chtějí každý týden nabídnout svědectví zasvěcené osoby, zaměřené na určité téma.

Videa budou postupně každý týden vkládána zde