Oznamy pro farnost 6. 9. 2015

Viz příloha

Přílohy

23. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí