Program setkání NEK v Brně

Program setkání NEK v Brně

Podrobný program NEK v Brně zde

Výzva k pomoci zde