Oznamy pro farnost 27. 9. 2015

Viz příloha

Přílohy

26. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí