Přijďte v neděli 4. října do

Přijďte v neděli 4. října do

Až na výjimky se děti po prázdninách netěší do školních lavic. Nezbývá než tajně doufat, že část farníků se po týdnech volna těší, až zasedne ve farní kavárně ke stolku.
Letos si však farní kavárna udělala asi delší prázdniny. Za měsíc září má každopádně absenci.
Uvidíme, jestli přinese řádnou omluvenku, vyrukuje s náhradním termínem, … nebo jí budou nemilosrdně hodiny na konci roku zapsány mezi neomluvené.

Vy přijďte určitě! Nechcete mít přece taky „áčko“!

Další kavárna bude už 25. října 2015! V ten den si totiž připomínáme výročí posvěcení našeho kostela.