Oznamy pro farnost 4. 10. 2015

Viz příloha

Přílohy

27. neděle v mezidobí
27. neděle v mezidobí