Přihlašování na Světový den mládeže v Krakově spuštěno

Přihlašování na Světový den mládeže v Krakově spuštěno

Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli. Papež Jan Pavel II. svolal římskou mládež, aby s ním slavila Svatý rok vykoupení. Jejich nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985 napsal papež mladým po celém světě list a brzy začalo dobrodružství Světových dní mládeže.

Oslava XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 2016 v polském Krakově, ve městě úzce spojeném se svatým papežem a zakladatelem světových dnů mládeže Janem Pavlem II.

Polsko přivítá mezinárodní setkání mladých po druhé – v roce 1991 se uskutečnilo ve městě Čenstochová.

Tenkrát z naší farnosti vyrazilo vstříc velkému dobrodružství, o kterém žádný neměl ani ponětí, téměř celý autobus mladých lidí (cca 15 – 23 let). V té době se vše dělalo „na koleně“ a dnešní mládeži by tehdejší setkání přišlo asi jako z „doby kamenné“. Dnes je řada na generaci dětí tehdejší mládeže, aby prokázali a posilnili svoji víru. Mysleme na všechny účastníky, ale i organizátory ve svých modlitbách.

Bližší informace a přihlašování zde

Modlitba za Světový den mládeže - Krakov 2016

Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa
a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově.

Nebeský Otče,
učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
naději rezignovaným,
lásku ochablým,
odpuštění viníkům a radost smutným.

Kéž se jiskra milosrdné lásky,
kterou jsi v nás roznítil,
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce
a obnovujícím tvář země.

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.