Podpořme Antonínovo léto 2016 už dnes

Podpořme Antonínovo léto 2016 už dnes

Možná Vám neunikla skutečnost, že na Svatém Antonínku během prázdnin udála akce pod názvem Antonínovo léto. (Více o akci zde a zde .)

Nultý ročník si vyžadoval určitě kus odvahy. Nejen na straně organizátorů, ale i účastníků. Ani jedna strana v podstatě netušila, od čeho se pouští a jaká bude návštěvnost. Bláhová se mohla zdát i představa, že lidé budou mít čas a chuť opakovaně na kopec přicházet. Oni však přicházeli! Děti s rodiči i bez nich, mládež, senioři, ... Samotní účastníci si vyžádali pokračování.

Cílem nebylo zorganizovat velkolepou akci, ale vytvořit podmínky ke společnému setkání rodin, farností, ... nabídnout prostor ke ztišení, modlitbě, ... A to se podařilo!

Pomoci Antonínovu létu 2016 můžeme modlitbou, aktivním zapojením do dalšího ročníku, ale i finančně.

Pokud se rozhodnete využít i třetí varianty, finanční podpory, můžete tak učinit za pomoci projektu Era pomáhá regionům .

Již v průběhu letošního „nultého" ročníku se vyskytla příležitost, zapojit se do projektu Era pomáhá regionům. Pod hlavičkou Matice svatoantonínské jsme se přihlásili a postoupili do nejužšího kola spolu s dalšími plány neziskových organizací z celé ČR. (Každý stojí za povšimnutí.)

Už teď je jisté, že všechny vybrané projekty dostanou určitý finanční obnos. Jeho výše se však odvíjí od částky, kterou si dokáže každá nezisková organizace při veřejné sbírce sama nastřádat. Příspěvky budou ve čtyřech finančních hladinách, a to 50 000, 40 000, 35 000 a 25 000 Kč rozděleny podle umístění v daném regionu. Velmi zkráceně, ten kdo v regionu vybere největší částku od jednotlivých dárců, dostane i od Ery nejvyšší obnos.

Ze získaných finančních prostředků bychom rádi pořídili sportovní náčiní, výtvarné potřeby, vybavení do kuchyňky, ... Díky vaší velkorysosti se nám snad podaří zakoupit i potřebný velký stan, který se stane útočištěm před deštěm i sluníčkem. Zakoupený materiál bude mít široké využití, nejen během Antonínova léta, ale i pří dalších akcích na Svatém Antonínku.

Přispět můžete převodem ze svého osobního účtu.

Číslo účtu: 1017777 101/0300

Variabilní symbol: 702

Vložit svůj finanční dar lze i na webových stránkách Era pomáhá regionům , kde můžete přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj".

Za jakoukoli podporu předem děkujeme!

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 13.10. 2015 do 6.1. 2016.