Kněží se v Ostrožské Lhotě opět sejdou ke společné modlitbě (3.11.)

Kněží se v Ostrožské Lhotě opět sejdou ke společné modlitbě (3.11.)

Stalo se již krásnou tradicí, že v období výročí úmrtí služebníka Božího P. A. Šuránka přijíždějí kněží z blízkého i vzdáleného okolí do jeho rodiště, aby se poblíž jeho hrobu modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání.

Letos se vzpomínková bohoslužba uskuteční v úterý 3. listopadu 2015 od 16:00 hodin.

Program:

16:00 modlitba Korunky Božího milosrdenství, mše svatá, adorace za kněze s modlitbou litanií ke Kristu Knězi a Oběti
Následuje průvod k hrobu P. Antonína Šuránka na místní hřbitov

P. Šuránek o kněžství:

„Cítil jsem, jak bezúhonný, svatý musí být kněz; všechno se na něm vidí.
Co je dobré, to posiluje, co je zlé, to dobré lidi oslabuje a plní je jakýmsi smutkem, že nemají o koho opřít svou víru v možnost svatého života.“

„Štěstí je v lásce. Láska je v rozdávání, v sebeoběti.
A já jsem se dal toho dne Bohu celý, celý, bez výhrady! Projevil jsem mu svou lásku celým srdcem, ze všech sil, proto také jsem pocítil, co to je pravé štěstí. Nic nechtít a všecko dát!“

Služebník Boží Mons. Antonín Šuránek
29. 5. 1902 Ostrožská Lhota
3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě

Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře.
V letech 1951 – 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě. Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku.
Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopec sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem. Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.