Pořad bohoslužeb v listopadu 2015

1.11.2015 neděleSlavnost VŠECH SVATÝCH9.00 hZa farníky
2.11.2015 pondělí Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé
3.11.2015 úterýPřipomínka sv. Martina de Porres, řeholníka 16.00 h Za svatost kněží a nová povolání
4.11.2015 středaPamátka sv. Karla Boromejského, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.11.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Vendy, otce, prarodiče a živou i zemřelou rodinu
6.11.2015 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Kostrůnkovy, zetě a duše v očistci
7.11.2015 sobota   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Zámečníkovu, manžela, zetě a živou i zemřelou rodinu
8.11.2015 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
9.11.2015 pondělí Svátek Posvěcení lateránské baziliky 18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
10.11.2015 úterý Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve   mše sv. nebude
11.11.2015 středa Památka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.11.2015 čtvrtek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou rodinu Mikulíkovu, Vašatovu a duše v očistci
13.11.2015 pátek Památka sv. Anežky České, panny 18.00 h Za zemřelou Boženu Páčovu, manžela a syna
14.11.2015 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii a Karla Křivákovy, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
15.11.2015 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
16.11.2015 pondělí Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.11.2015 úterýPamátka sv. Alžběty Uherské, řeholnice   mše sv. nebude
18.11.2015 středaPřipomínka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Na úmysl dárce
19.11.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
20.11.2015 pátek   18.00 h Za zemřelou Claudii Heumann a její rodinu
21.11.2015 sobota Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a celou rodinu
22.11.2015 neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 hZa farníky
23.11.2015 pondělí Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Za Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
24.11.2015 úterý Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků   mše sv. nebude
25.11.2015 středa Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Páčovu, manžela, dceru a dvoje rodiče
26.11.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Boženu Hanáčkovu, manžela, bratry a dar zdraví
27.11.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého kněze Antonína Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu
28.11.2015 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.11.2015 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
30.11.2015 pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola  6.30 h Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela, vnuka a zetě