Pořad bohoslužeb v prosinci 2015

1.12.2015 úterý  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
2.12.2015 středa   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.12.2015 čtvrtek  Památka sv. Františka Xaverského, kněze 18.00 h Za zemřelého Zdeňka Vaněčka, rodiče a duše v očistci
4.12.2015 pátek  Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 15.00 h Pohřeb zemřelé Jarmily Švachulové
5.12.2015 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru Jiřinu a živou rodinu
6.12.2015 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
7.12.2015 pondělí  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 6.30 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
8.12.2015 úterý  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18.00 h   Za zemřelou Janu Lagovu, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
9.12.2015 středa  Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina 6.30 h Za zemřelou Františku Reifovu a celou živou i zemřelou rodinu
10.12.2015 čtvrtek   15.00 h Pohřeb zemřelé Boženy Štajnochové
11.12.2015 pátek Připomínka sv. Damasa I., papeže  18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
12.12.2015 sobota  Připomínka Panny Marie Guadalupské 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.12.2015 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
14.12.2015 pondělí  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.12.2015 úterý     mše sv. nebude
16.12.2015 středa   15.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Bachanové
17.12.2015 čtvrtek  Výroční den narození papeže Františka 18.00 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy a živou i zemřelou rodinu
18.12.2015 pátek   15.00 h Pohřeb zemřelého Václava Matuštíka
19.12.2015 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii a Vladislava Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
20.12.2015 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
21.12.2015 pondělí  Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.12.2015 úterý     mše sv. nebude
23.12.2015 středa Připomínka sv. Jana Kentského, kněze  6.30 h Za zemřelého Josefa Radocha, zemřelé rodiče a dar zdraví
24.12.2015 čtvrtek  Doba vánoční 14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
    22.00 h Za dobrodince
25.12.2015 pátek Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ  9.00 h Za farníky
26.12.2015 sobota Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  9.00 hZa mládence z farnosti
27.12.2015 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 hZa farníky
28.12.2015 pondělí Svátek sv. Mláďátek, mučedníků  18.00 h Za zemřelou Boženu Vlkovu, manžela, syna a rodinu Tvrdíkovu
29.12.2015 úterý  Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
30.12.2015 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
31.12.2015 čtvrtek Připomínka sv. Silvestra I., papeže  17.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku