Oznamy pro farnost 1. 11. 2015

Viz příloha

Přílohy

31. neděle v mezidobí
31. neděle v mezidobí