Kněží i laici si připomněli výročí úmrtí P. Šuránka - foto+video

Kněží i laici si připomněli výročí úmrtí P. Šuránka - foto+video

Kněží, bohoslovci, domácí farníci, ale především řada „přespolních“ věřících se sešla ke společné bohoslužbě.
Společně prosili za posvěcení kněží a nová kněžská povolání.
Mše svatá se konala u příležitosti 33. výročí úmrtí místního rodáka služebníka Božího P. Antonína Šuránka (1902 – 1982), jenž svůj život zasvětil výchově kněží.
Mši svatou 3. 11. 2015 celebroval generální vikář Josef Nuzík, který v závěru homilie přednesl následující báseň P. Šuránka …

V poli stojí kříž

Zvedni hlavu výš! Pevně chop svůj kříž!
Dnes-li jeho ceny neznáš, zítra ji pochopíš.

A když umdléváš, zdroje síly znáš:
v nedalekém svatostánku dlí Dobrý Pastýř náš.

V tichém desátku vzpomeň na Matku:
Ona děti neopustí v bouřích a ve zmatku.

Cestou k výšinám nikdy nejsi sám!
Provází tě Anděl strážný na pomoc daný nám.

Brzo pocítíš, že jsi Bohu blíž!
On je Otec dobrotivý, On ulehčí tvou tíž!
(Z celého srdce, str. 49)

Fotografie a záznam homilie naleznete zde

Reportáž TV Noe zde od 7:00 min.