Oznamy pro farnost 6. 11. 2011

Viz příloha

Přílohy

32. neděle v mezidobí
32. neděle v mezidobí