Adorační den farnosti - 11. 12. 2015

Adorační den farnosti - 11. 12. 2015

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI OSTROŽSKÁ LHOTA
11. prosince 2015

9:00 - 17:50 Prostor pro chvály, díky, prosby, klanění, duchovní rozhovor, modlitby…

9:00 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
9:30 Četba úryvku z Písma
10:00 Duchovní hudba reprodukovaná
10:30 Četba úryvku z Písma
11:00 Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu
11:30 Četba úryvku z Písma
12:00 Duchovní hudba reprodukovaná
12:30 Četba úryvku z Písma
13:00 Litanie k Nejsvětější svátosti oltářní
13:30 Četba úryvku z Písma
14:00 Duchovní hudba reprodukovaná
14:30 Četba úryvku z Písma
15:00 Duchovní hudba reprodukovaná
15:30 Četba úryvku z Písma
16:00 Zpěv malé scholy
16:30 Začátek společné adorace - osobní sdílené modlitby a úmysly
17:00 Adorace s hudbou a zpěvy
17:50 Ukončení výstavu Nejsvětější svátosti oltářní
17:55 Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
18:00 Mše svatá

O adoračním dnu více zde