Pořad bohoslužeb v lednu 2016

1.1.2016 pátek Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti
2.1.2016 sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Na úmysl dárce
3.1.2016 neděle2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
4.1.2016 pondělí   18.00 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, rodinu Malušovu z obou stran, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
5.1.2016 úterý     mše sv. nebude
6.1.2016 středa Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.1.2016 čtvrtek Připomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 18.00 h Za zemřelého Jana Tulacha, manželku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
8.1.2016 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka Žajdlíka, manželku, živou i zemřelou rodinu, Boží ochranu a duše v očistci
9.1.2016 sobota   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní za dožití 80 let života, dar zdraví a Boží ochranu, za zemřelého manžela a dvoje zemřelé rodiče
10.1.2016 neděleSvátek Křtu Páně9.00 hZa farníky
11.1.2016 pondělí   18.00 h Za zemřelého Jana Pavlase a dvoje zemřelé rodiče
12.1.2016 úterý     mše sv. nebude
13.1.2016 středa Svátek sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 roků života, prosba o Ducha svatého a ochranu Panny Marie
14.1.2016 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.1.2016 pátek   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě a dar zdraví
16.1.2016 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
17.1.2016 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
18.1.2016 pondělí Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a dvoje rodiče
19.1.2016 úterý   15.00 h   Pohřeb zemřelého Josefa Dominika
20.1.2016 středa Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána mučedníka 18.00 h Za zemřelou Marii a Ladislava Žajdlíkovy, dvoje rodiče a dar zdraví
21.1.2016 čtvrtek Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 18.00 h Za dar zdraví
22.1.2016 pátek Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.1.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Rosálii a Jana Kaňovy, dceru, dva zetě a duše v očistci
24.1.2016 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
25.1.2016 pondělí Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie a dar zdraví
26.1.2016 úterýPamátka sv. Timoteje a Tita, biskupů   mše sv. nebude
27.1.2016 středa Připomínka sv. Anděly Mericiové, panny 18.00 h Na poděkování
28.1.2016 čtvrtek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu, manžela, dva syny a živou i zemřelou rodinu
29.1.2016 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.1.2016 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy a živou i zemřelou rodinu
31.1.2016 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky