Pořad bohoslužeb v únoru 2016

1.2.2016 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
2.2.2016 úterýSvátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Na úmysl dárce
3.2.2016 středa Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.2.2016 čtvrtek   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní 55 roků manželství a dar zdraví
5.2.2016 pátek Památka sv. Agáty, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl dárce
6.2.2016 sobota Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Vlastu a Jaroslava Křápkovy a živou i zemřelou rodinu
7.2.2016 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
8.2.2016 pondělí Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, rodiny z obou stran a duše v očistci
9.2.2016 úterý     mše sv. nebude
10.2.2016 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Za zemřelého Antonína a Ludmilu Lagovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
11.2.2016 čtvrtek Připomínka Panny Marie Lurdské 18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku a dvoje zemřelé rodiče
12.2.2016 pátek   18.00 h Za zemřelou Marii Křápkovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
13.2.2016 sobota   18.00 h Za rodinu Ratajských, Válkovu a duše v očistci
14.2.2016 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
15.2.2016 pondělí   18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy, syna, dceru a duše v očistci
16.2.2016 úterý     mše sv. nebude
17.2.2016 středa Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.2.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy a živou i zemřelou rodinu
19.2.2016 pátek   18.00 h Na dobrý úmysl
20.2.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu a celou živou i zemřelou rodinu
21.2.2016 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
22.2.2016 pondělí Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Dominikovy, syna a živou i zemřelou rodinu
23.2.2016 úterý Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
24.2.2016 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.2.2016 čtvrtek   18.00 h Za dar zdraví
26.2.2016 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, syna, zetě, vnučku a živou i zemřelou rodinu
27.2.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Hyrákovu, bratra a rodiče
28.2.2016 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
29.2.2016 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka