Oznamy pro farnost 3. 1. 2016

Viz příloha

Přílohy

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ