AKTUALITY

Adventní aktivita

ADVENTNÍ HRA – POMOZ ZNOVU POSTAVIT BETLÉMSKOU STÁJ BETLÉMSKÁ STÁJ SE ROZPADLA! ??? KAŽDÁ STAVBA SE MŮŽE ČASEM ROZPADNOUT, POKUD SE NEUDRŽUJE A NEOPRAVUJE, STÁJ V LETOŠNÍ...

Adorační den farnosti

Adorační den farnosti

Adorační den v naší farnosti probíhá vždy 11. prosince. Tento den je modlitebně propojen s Arcibiskupským kněžkým seminářem v Olomouci Udělejte si čas a zařaďte si už...

Oznamy pro farnost 5.12.2021

2.neděle adventní V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především rodiny s dětmi a mládež. Ve středu je SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BE...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2021

  1.12.2021 středa Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 6.30 h Za zemřelou Marii Kolkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče   2.12.2021 čtvrtek   18.00 h...

Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

Příručka do skupin zde Zahájení synody v Olomouci zde Pastýřský list Jan Graubnera zde Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu zde Co je to syn...

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých

Milí malí a mladí farníci, srdečně vás zveme na Slavnost všech svatých, která se uskuteční 1. listopadu 2021 v našem kostela sv. Jakuba Staršího v 18 hodin. Přijďte si s n...

Příprava na Vánoce

Příprava na Vánoce

Přibližuje se nám adventní čas, doba příprav na Vánoce. Ani v naší farnosti nezůstáváme pozadu a rádi bychom začali včas nacvičovat vánoční hru a zpěvy na Vánoce. Pot...

Letošní Drakiádě na Antonínku přál i vítr

Letošní Drakiádě na Antonínku přál i vítr

Ke zdármému průběhu Drakiády opět přispělo i několik dobrovolníků z Ostrožské Lhoty. Všem patří dík! Text a foto zde Foto Stanislav Dufka...

Vyučování náboženství 2021/2022

TřídaDenČas Vyučující 1. třídapátek11,45 - 12,30Ing. Jarmila Bezděková 2. třídapátek13,25 - 14,10Ing. Jarmila Bezděková 3. třídapátek12,35 - 13,20...

Scholička 2021/2022

Scholička 2021/2022

Pozor! Dnes 30.8.2021 zkouška scholičky začíná už v 16,00 hodin!...

Vzpomeňme na událost starou 80 let

Vzpomeňme na událost starou 80 let

Na smutnou událost, která se stala ve Lhotě před osmdesáti lety, si vzpomenou jen skuteční pamětníci. Těm o něco mladším se může v paměti vybavit vzpomínka na příhodu, kterou...

Před 119 lety se narodil P. Antonín Šuránek

Před 119 lety se narodil P. Antonín Šuránek

Služebník Boží P. Antonín Šuránek se řadí ke čtveřici kandidátů na blahořečení v olomoucké arcidiecézi. Zemřel 3. 11. 1982 v pověsti svatosti. Jeho současníky oslovil př...

Naše spolufarnice vstoupí do noviciátu

Naše spolufarnice vstoupí do noviciátu

V sobotu 29. 5. 2021 vstoupí do Noviciátu v řeholní rodině Sester karmelitek sv. Terezie z Florencie, dcer bl. Terezie M. od Kříže z našeho farního společenství Lucie Křápková....

Nedělní katecheze (nejen) pro děti

Nedělní katecheze (nejen) pro děti

Během jarních měsíců se z P. Romana Vlka, který působí ve farnostech Čechy pod Kosířem, Laškov a Přemyslovice stal „jutuber.“ Každý týden zveřejní video, ve kterém zají...

Rok svatého Josefa

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve. • Dekre...

Nabídka finanční pomoci rodinám s dětmi

Nabídka finanční pomoci rodinám s dětmi

Chvála Kristu, nabízíme finanční pomoc rodinám s dětmi ve Vašich farnostech, které se ocitly v nouzi. Nadační fond Credo poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky...

Úklid kostela v roce 2021

Pracovní skupiny se schází zpravidla v sobotu podle domluvy – buď ráno v 8.00, nebo ve 13.00. Jsou vítány nové posily. Ženy i muži. Mladí i starší. Pokud se chcete zapojit, do...

Kalendář - co všechno nás čeká?

PROSINEC 05.12.2021neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ 05.12.2021neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h 06.12.2021pondělíZkouška scholičky 06.12.2021pondělíMše svatá pro ro...

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie - celá výzva zde...

Výzva farníkům

Milí, současná situace ve světě je hodně náročná ve vícero ohledech. O to víc si žádá, abychom byli odvážní a ukáznění současně, ať byť nechtěně ne...

Naš společný domov - aktivita (nejen) pro rodiny s dětmi

Naš společný domov - aktivita (nejen) pro rodiny s dětmi

Více informaci o zajímavé aktivitě pro ty co mají rádi přírodu, zvířata, ... najdete na webu ktechetického centra v Brně zde...

Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

 Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

Už deset let se první úterý v měsíci na Antonínku schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za odpuštění vlast...

Hledají se posily!

Hledají se posily!

Kostel je nás všech. Stejně jako si doma udržujeme pořádek, tak bychom se o něj měli starat i v kostele. No a jestliže je kostel nás všech, tak je určitě dobré se o tu práci pěkně p...

UDĚLEJ PRVNÍ KROK NA CESTĚ K POMOCI DRUHÝM

UDĚLEJ PRVNÍ  KROK NA  CESTĚ K POMOCI  DRUHÝM

Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníky pro své dobrovolnické programy zaměřující se na pomoc osamoceným seniorům, osobám se zdravot...

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski Mobil: 730 597 388 E-mail: klaret.ofm@centrum.cz Nemocni...

OLDIN - diecézní informační časopis

OLDIN - diecézní informační časopis

Přečtěte si časopis, který vydavá naše diecéze! Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze, dozvíte se co připravují pastorační centra, ale i kam všude povedo...

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale...

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

P. Antonín Šuránek zemřel 3. listopadu 1982. Je to den jeho smrti, ale zároveň i narození pro věčnost. Přestože většina z nás ho zná jen zprostředkovaně, věříme, že titul S...

Modlitební Společenství P. Šuránka

V březnu roku 2009 bylo v Blatnici pod Svatým Antonínkem založené modlitební Společenství P. Antonína Šuránka, jehož hlavním cílem byla modliba za kněze. Mezi prvními členy byli vě...