AKTUALITY

Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

V úterý 9. listopadu 2021 se v 16.00 sejdou kněží a věřící v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě, aby poděkovali za život P. Šuránka, prosili za vlastní posvěcení a...

Oznamy pro farnost 24.10.2021

29.neděle v mezidobí Velké poděkování patří aktérům farního dne. V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež....

Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

Zahájení synody v Olomouci zde Pastýřský list Jan Graubnera zde Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu zde Co je to synodální proces? Týká se m...

Letošní Drakiádě na Antonínku přál i vítr

Letošní Drakiádě na Antonínku přál i vítr

Ke zdármému průběhu Drakiády opět přispělo i několik dobrovolníků z Ostrožské Lhoty. Všem patří dík! Text a foto zde Foto Stanislav Dufka...

Vyučování náboženství 2021/2022

TřídaDenČas Vyučující 1. třídapátek11,45 - 12,30Ing. Jarmila Bezděková 2. třídapátek13,25 - 14,10Ing. Jarmila Bezděková 3. třídapátek12,35 - 13,20...

Scholička 2021/2022

Scholička 2021/2022

Pozor! Dnes 30.8.2021 zkouška scholičky začíná už v 16,00 hodin!...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2021

  1.10.2021 pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu   2.10.2021 sobotaPamátka svatých andělů...

Vzpomeňme na událost starou 80 let

Vzpomeňme na událost starou 80 let

Na smutnou událost, která se stala ve Lhotě před osmdesáti lety, si vzpomenou jen skuteční pamětníci. Těm o něco mladším se může v paměti vybavit vzpomínka na příhodu, kterou...

Ke stříbrnému výročí kněžství dostal P. Šuránek „darem“ pětiletou internaci v Želivu

Ke stříbrnému výročí kněžství dostal P. Šuránek „darem“ pětiletou internaci v Želivu

P. Antonín Šuránek (1902-1982) je jedním z kandidátů na svatořečení v olomoucké arcidiecézi. Zemřel v pověsti svatosti a velmi záhy po jeho smrti se vytvořila skupinka nadšenců, kt...

Prázdninové putování rodin k svaté Ludmile

Prázdninové putování rodin k svaté Ludmile

V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Navštivte během prázdnin místa ve svém okolí, kde ji uctí...

Před 119 lety se narodil P. Antonín Šuránek

Před 119 lety se narodil P. Antonín Šuránek

Služebník Boží P. Antonín Šuránek se řadí ke čtveřici kandidátů na blahořečení v olomoucké arcidiecézi. Zemřel 3. 11. 1982 v pověsti svatosti. Jeho současníky oslovil př...

Naše spolufarnice vstoupí do noviciátu

Naše spolufarnice vstoupí do noviciátu

V sobotu 29. 5. 2021 vstoupí do Noviciátu v řeholní rodině Sester karmelitek sv. Terezie z Florencie, dcer bl. Terezie M. od Kříže z našeho farního společenství Lucie Křápková....

Patýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocům

Patýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocům

„Svět je plný problémů, křesťané ale mají lék na uzdravení společnosti a vakcínu proti nesmyslnosti a krutosti života – jen je třeba dát ji druhým k dispozici. Myslete na přáte...

Nedělní katecheze (nejen) pro děti

Nedělní katecheze (nejen) pro děti

Během jarních měsíců se z P. Romana Vlka, který působí ve farnostech Čechy pod Kosířem, Laškov a Přemyslovice stal „jutuber.“ Každý týden zveřejní video, ve kterém zají...

Rok svatého Josefa

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve. • Dekre...

Nabídka finanční pomoci rodinám s dětmi

Nabídka finanční pomoci rodinám s dětmi

Chvála Kristu, nabízíme finanční pomoc rodinám s dětmi ve Vašich farnostech, které se ocitly v nouzi. Nadační fond Credo poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky...

Úklid kostela v roce 2021

Pracovní skupiny se schází zpravidla v sobotu podle domluvy – buď ráno v 8.00, nebo ve 13.00. Jsou vítány nové posily. Ženy i muži. Mladí i starší. Pokud se chcete zapojit, do...

Kalendář - co všechno nás čeká?

ŘÍJEN 24.10.2021neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 24.10.2021neděleDen modliteb za misie 24.10.2021neděleSbírka na misie 24.10.2021neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h...

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie - celá výzva zde...

Výzva farníkům

Milí, současná situace ve světě je hodně náročná ve vícero ohledech. O to víc si žádá, abychom byli odvážní a ukáznění současně, ať byť nechtěně ne...

Naš společný domov - aktivita (nejen) pro rodiny s dětmi

Naš společný domov - aktivita (nejen) pro rodiny s dětmi

Více informaci o zajímavé aktivitě pro ty co mají rádi přírodu, zvířata, ... najdete na webu ktechetického centra v Brně zde...

Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

 Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

Už deset let se první úterý v měsíci na Antonínku schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za odpuštění vlast...

Hledají se posily!

Hledají se posily!

Kostel je nás všech. Stejně jako si doma udržujeme pořádek, tak bychom se o něj měli starat i v kostele. No a jestliže je kostel nás všech, tak je určitě dobré se o tu práci pěkně p...

UDĚLEJ PRVNÍ KROK NA CESTĚ K POMOCI DRUHÝM

UDĚLEJ PRVNÍ  KROK NA  CESTĚ K POMOCI  DRUHÝM

Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníky pro své dobrovolnické programy zaměřující se na pomoc osamoceným seniorům, osobám se zdravot...

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski Mobil: 730 597 388 E-mail: klaret.ofm@centrum.cz Nemocni...

OLDIN - diecézní informační časopis

OLDIN - diecézní informační časopis

Přečtěte si časopis, který vydavá naše diecéze! Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze, dozvíte se co připravují pastorační centra, ale i kam všude povedo...

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale...

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

P. Antonín Šuránek zemřel 3. listopadu 1982. Je to den jeho smrti, ale zároveň i narození pro věčnost. Přestože většina z nás ho zná jen zprostředkovaně, věříme, že titul S...

Modlitební Společenství P. Šuránka

V březnu roku 2009 bylo v Blatnici pod Svatým Antonínkem založené modlitební Společenství P. Antonína Šuránka, jehož hlavním cílem byla modliba za kněze. Mezi prvními členy byli vě...