AKTUALITY

Naš společný domov - aktivita (nejen) pro rodiny s dětmi

Naš společný domov - aktivita (nejen) pro rodiny s dětmi

Více informaci o zajímavé aktivitě pro ty co mají rádi přírodu, zvířata, ... najdete na webu ktechetického centra v Brně zde...

Konference o evangelizaci - tentokrát ONLINE z pohodlí domova 13.-14. 11.

Konference o evangelizaci - tentokrát ONLINE z pohodlí domova 13.-14. 11.

Čtvrtý ročník KONFERENCE O EVANGELIZACI se bude konat v plánovaném termínu tj. 13. – 14. 11. 2020, ale z pohodlí domova se může zapojit kdokoli. Program a další potřebné inform...

Nedělní katecheze (nejen) pro děti

Nedělní katecheze (nejen) pro děti

Během jarních měsíců se z P. Romana Vlka, který působí ve farnostech Čechy pod Kosířem, Laškov a Přemyslovice stal „jutuber.“ Každý týden zveřejní video, ve kterém zají...

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslu...

Zemřel P. Jaroslav Sládek

Zemřel P. Jaroslav Sládek

P. Jaroslav byl administrátorem naší farnosti v letech 1992 – 2001. Dojížděl z Ostrožské Nové Vsi. Od podzimu 1994 mu však v pastoraci hojně vypomáhal P. Antonín Dominik (místní...

Oznamy pro farnost 25.10.2020

30.neděle v mezidobí Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb vysílaných v televizním přenosu nebo přes internet, jak to v této...

Výzva farníkům

Milí, současná situace ve světě je hodně náročná ve vícero ohledech. O to víc si žádá, abychom byli odvážní a ukáznění současně, ať byť nechtěn...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2020

  1.10.2020 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 18.00 h Za zemřelou Boženu Kotačkovu, sourozence a zemřelé rodiče   2.10.2020 pátek Památka svatých andělů...

Vyučování náboženství 2020/20201

TřídaDenČas Vyučující 1. třídapátek12,00 - 12,45Ing. Jarmila Bezděková 2. třídapátek12,00 - 12,45Ing. Jarmila Bezděková 3. třídapátek13,00 - 13,45Ing. Jarmila Bezd...

Farní hra v Ostrožské Lhotě 2020/2021

Nedělní otázka: 11.10.2020 neděleÚkol č. 5Přečtěte si ještě jednou příběh z dnešního evangelia. Co měli udělat pozvaní na svatbu? (odpověď - 2 jednoduché věci...

Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha

Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha

Na Svatém Antonínku v pondělí 6. 7. 2020 sloužil svou primiční mši svatou P. Vojtěch Radoch. Nekonala se podle původního plánu v rodné Ostrožské Lhotě, ale na Antonínku. Na kopci,...

Kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho rodáka Vojty Radocha

Kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho rodáka Vojty Radocha

Kněžská svěcení a primice napříč republikou na Primice.cz Informace k průběhu mše svaté zde Modlitba za kandidáty svěcení Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeh...

Kněžské svěcení Vojtěcha Radocha

Kněžské svěcení Vojtěcha Radocha

V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 202...

Arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť

Arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť

Naši předkové byli víc spojení s přírodou, Božím stvořením. Během roku v určité dny chodívali v procesí s křížem do polí, modlili se, zpívali, ... prosili o vláhu a příhodn...

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání

Ve dnech 27. 4. – 3. 5. 2020 probíhá TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ. Původně měl být završený naší společnou pěší poutí do Valašských Klobouk. Více zde Společné...

Vyjádření ČBK

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb...

Jak (nejen duchovně) zabavit děti v době karantény? (průběžně doplňováno)

Jak (nejen duchovně) zabavit děti v době karantény? (průběžně doplňováno)

Domácí liturgie Velikonočního třídenní zde Slavíme Svatý týden zde Inspirace: Velikonoce v rodině (krátká videa) zde Katechetické středisko v Olomouci:...

Modlitba

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný...

Přímé přenosy bohoslužeb (po - ne)

Přímé přenosy bohoslužeb (po - ne)

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a dal...

Děkanátní setkání mládeže - Odloženo!

Děkanátní setkání mládeže - Odloženo!

Více informací, přihláška a program setkání zde...

Vánoční koledování v naší farnosti

Vánoční koledování v naší farnosti

Koledování na Boží narození. Foty od Vojty Pospíšila na webu Člověk a Víra...

Kalendář - co nás čeká

ŘÍJEN 2020 25.10.2020neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA Úklid kostela LISTOPAD 2020 01.11.2020neděleSlavnost VŠECH SVATÝCH 01.11.2...

VIII. ročník putování pro betlémské světlo, Ostrožská Lhota

Fotografie z putování od Vojty jsou na webu Člověk a víra...

Sčítání účastníků bohoslužeb

Sčítání účastníků bohoslužeb v sobotu 5.10.2019 a v neděli 6.10.2019 celkem 260 odevzdaných sčítacích lístků ženy 147 muži...

Jak dál pracovat s kartičkami, které děti dostávají v neděli?

Jak dál pracovat s kartičkami, které děti dostávají v neděli?

Centrum pro katechezi v Olomouci nabízí už řadu let katechetické pomůcky v podobě samolepek či obrázků, které děti v naší farnosti dostávají při nedělní mši svaté. Každý r...

Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

 Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

Už deset let se první úterý v měsíci na Antonínku schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za odpuštění vlast...

Hledají se posily!

Hledají se posily!

Kostel je nás všech. Stejně jako si doma udržujeme pořádek, tak bychom se o něj měli starat i v kostele. No a jestliže je kostel nás všech, tak je určitě dobré se o tu práci pěkně p...

UDĚLEJ PRVNÍ KROK NA CESTĚ K POMOCI DRUHÝM

UDĚLEJ PRVNÍ  KROK NA  CESTĚ K POMOCI  DRUHÝM

Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníky pro své dobrovolnické programy zaměřující se na pomoc osamoceným seniorům, osobám se zdravot...

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski Mobil: 730 597 388 E-mail: klaret.ofm@centrum.cz Nemocni...

Fotografie z rekonstrukce kostela

Fotografie z rekonstrukce kostela

Dosavadní fotografie z průběhu rekonstrukce si můžete prohlédnout na stránkách Člověk a Víra, které nafotil Vojta Pospíšil....

Svěcení otláře - fotografie

Svěcení otláře - fotografie

V sobotu 18. listopadu byl vysvěcen nový oltář pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. Fotografie ze slavnostní mše svaté si můžete prohlédnout na stránkách Člověk a Víra, kte...

Video z průběhu prací rekonstrukce kostela

Video z průběhu prací rekonstrukce kostela

Video si lze prohlédnou na YouTube, které vytvořil z fotografií Vojta Pospíšil. Video je složeno ze 7327 fotografií a v rychlém sledu za sebou naskládané....

OLDIN - diecézní informační časopis

OLDIN - diecézní informační časopis

Přečtěte si časopis, který vydavá naše diecéze! Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze, dozvíte se co připravují pastorační centra, ale i kam všude povedo...

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale...

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

P. Antonín Šuránek zemřel 3. listopadu 1982. Je to den jeho smrti, ale zároveň i narození pro věčnost. Přestože většina z nás ho zná jen zprostředkovaně, věříme, že titul S...

Modlitební Společenství P. Šuránka

V březnu roku 2009 bylo v Blatnici pod Svatým Antonínkem založené modlitební Společenství P. Antonína Šuránka, jehož hlavním cílem byla modliba za kněze. Mezi prvními členy byli vě...