AKTUALITY

Pořad bohoslužeb v říjnu 2020

  1.10.2020 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 18.00 h Za zemřelou Boženu Kotačkovu, sourozence a zemřelé rodiče   2.10.2020 pátek Památka svatých andělů...

Oznamy pro farnost 27.9.2020

26.neděle v mezidobí Při sbírce na opravy kostela a fary minulou neděli se vybralo 18 084 korun. Marie a Ludmily darovaly 8 400 korun. Všem dárcům upřím...

Vyučování náboženství 2020/20201

TřídaDenČas UčebnaVyučující 1. třídapátek12,00 - 12,45XXXIng.J.Bezděková 2. třídapátek12,00 - 12,45XXXIng.J.Bezděková 3. třídapátek13,00 - 13,45XXXIng.J.Bezděkov...

Farní hra v Ostrožské Lhotě 2020/2021

Nedělní otázka: 27.9.2020 neděleÚkol č. 3Co měli bratři z evangelijního podobenství za úkol? 13.9.2020 neděleÚkol č. 2Najdi a vysvětli, co je to HŘIVNA. 6.9.2020 n...

Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha

Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha

Na Svatém Antonínku v pondělí 6. 7. 2020 sloužil svou primiční mši svatou P. Vojtěch Radoch. Nekonala se podle původního plánu v rodné Ostrožské Lhotě, ale na Antonínku. Na kopci,...

Kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho rodáka Vojty Radocha

Kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho rodáka Vojty Radocha

Kněžská svěcení a primice napříč republikou na Primice.cz Informace k průběhu mše svaté zde Modlitba za kandidáty svěcení Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeh...

Kněžské svěcení Vojtěcha Radocha

Kněžské svěcení Vojtěcha Radocha

V sobotu 27. 6. 2020 přijali tři mladí muži v naší arcidiecézi kněžské svěcení. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty, bude sloužit svou první mši svatou v pondělí 6. 7. 202...

Pořad bohoslužeb v červenci 2020

1.7.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.7.2020 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Petra a Pavla Žajdlíkovy, zemřelé rodiče a Boží ochr...

Přihláška do vyučování náboženství 2020/2021

V kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství na základní škole. Vyplněné odevzdejte do 30. června 2020....

Arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť

Arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť

Naši předkové byli víc spojení s přírodou, Božím stvořením. Během roku v určité dny chodívali v procesí s křížem do polí, modlili se, zpívali, ... prosili o vláhu a příhodn...

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání

Ve dnech 27. 4. – 3. 5. 2020 probíhá TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ. Původně měl být završený naší společnou pěší poutí do Valašských Klobouk. Více zde Společné...

Vyjádření ČBK

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb...

Jak (nejen duchovně) zabavit děti v době karantény? (průběžně doplňováno)

Jak (nejen duchovně) zabavit děti v době karantény? (průběžně doplňováno)

Domácí liturgie Velikonočního třídenní zde Slavíme Svatý týden zde Inspirace: Velikonoce v rodině (krátká videa) zde Katechetické středisko v Olomouci:...

Modlitba

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný...

Přímé přenosy bohoslužeb (po - ne)

Přímé přenosy bohoslužeb (po - ne)

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a dal...

Děkanátní setkání mládeže - Odloženo!

Děkanátní setkání mládeže - Odloženo!

Více informací, přihláška a program setkání zde...

Vánoční koledování v naší farnosti

Vánoční koledování v naší farnosti

Koledování na Boží narození. Foty od Vojty Pospíšila na webu Člověk a Víra...

Kalendář - co nás čeká

ŘÍJEN 2020 01.10.2020čtvrtekMezinárodní den hudby 02.10.2020pátekPrvní pátek v měsíci 02.10.2020pátekNávštěva nemocných 02.10.2020pátekMše svatá pro rodiny s d...

VIII. ročník putování pro betlémské světlo, Ostrožská Lhota

Fotografie z putování od Vojty jsou na webu Člověk a víra...

Sčítání účastníků bohoslužeb

Sčítání účastníků bohoslužeb v sobotu 5.10.2019 a v neděli 6.10.2019 celkem 260 odevzdaných sčítacích lístků ženy 147 muži...

Jak dál pracovat s kartičkami, které děti dostávají v neděli?

Jak dál pracovat s kartičkami, které děti dostávají v neděli?

Centrum pro katechezi v Olomouci nabízí už řadu let katechetické pomůcky v podobě samolepek či obrázků, které děti v naší farnosti dostávají při nedělní mši svaté. Každý r...

Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

 Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na poutní místo Antonínek

Už deset let se první úterý v měsíci na Antonínku schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za odpuštění vlast...

Hledají se posily!

Hledají se posily!

Kostel je nás všech. Stejně jako si doma udržujeme pořádek, tak bychom se o něj měli starat i v kostele. No a jestliže je kostel nás všech, tak je určitě dobré se o tu práci pěkně p...

UDĚLEJ PRVNÍ KROK NA CESTĚ K POMOCI DRUHÝM

UDĚLEJ PRVNÍ  KROK NA  CESTĚ K POMOCI  DRUHÝM

Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníky pro své dobrovolnické programy zaměřující se na pomoc osamoceným seniorům, osobám se zdravot...

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski Mobil: 730 597 388 E-mail: klaret.ofm@centrum.cz Nemocni...

Fotografie z rekonstrukce kostela

Fotografie z rekonstrukce kostela

Dosavadní fotografie z průběhu rekonstrukce si můžete prohlédnout na stránkách Člověk a Víra, které nafotil Vojta Pospíšil....

Svěcení otláře - fotografie

Svěcení otláře - fotografie

V sobotu 18. listopadu byl vysvěcen nový oltář pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. Fotografie ze slavnostní mše svaté si můžete prohlédnout na stránkách Člověk a Víra, kte...

Video z průběhu prací rekonstrukce kostela

Video z průběhu prací rekonstrukce kostela

Video si lze prohlédnou na YouTube, které vytvořil z fotografií Vojta Pospíšil. Video je složeno ze 7327 fotografií a v rychlém sledu za sebou naskládané....

OLDIN - diecézní informační časopis

OLDIN - diecézní informační časopis

Přečtěte si časopis, který vydavá naše diecéze! Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze, dozvíte se co připravují pastorační centra, ale i kam všude povedo...

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale...

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

P. Antonín Šuránek zemřel 3. listopadu 1982. Je to den jeho smrti, ale zároveň i narození pro věčnost. Přestože většina z nás ho zná jen zprostředkovaně, věříme, že titul S...

Modlitební Společenství P. Šuránka

V březnu roku 2009 bylo v Blatnici pod Svatým Antonínkem založené modlitební Společenství P. Antonína Šuránka, jehož hlavním cílem byla modliba za kněze. Mezi prvními členy byli vě...